-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 1
w Legionowie
ul. Olszankowa E,
05-120 Legionowo
tel./fax: (0-22) 774-07-33
e-mail: przedszkole-jedynka@o2.pl
Foto
Strona Główna

Misja i wizja

-
Wersja do drukudruk
Misja i wizja
Misja i wizja

WIZJA PRZEDSZKOLA

:):)
Naszym marzeniem jest, aby dzieci o swoim przedszkolu mówiły

Moje przedszkole to mój dom, bo stawia na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój. Jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem i radością.Dąży do tego, aby każde dziecko było jego sukcesem, a rodzice współautorami sukcesów swoich dzieci i życia przedszkolnego.MISJA PRZEDSZKOLA


Naszym największym dobrem jest dobro dziecka.


1.Przedszkole jest placówką przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.

2.Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3.Tworzymy rodzinną atmosferę, w której dziecko czuje się bezpieczne.

4.Rodzie są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5.Przedszkole umożliwia wszechstronny rozwój dziecka.

6.Zatrudnia kompetentną, zaangażowaną, odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

7.Cały personel odpowiedzialny jest za dobro dziecka.

8.Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

9.Dzieci znają swoje prawa, ale znają też i obowiązki.

10.Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów , radzenia sobie z porażkami,trudnościami, budowania pozytywnego obrazu własnego ja.

11.Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.

12.Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi spostrzegawczość,

13.Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji, własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych lepszych rozwiązań

14.Tworzymy sytuacje, które pozwalają na przyswajanie ważnych umiejętności niezbędnych w życiu dorosłym.

15.Dbamy o rozwój bazy lokalowej, atrakcyjne pomoce dydaktyczne

16.Rozwijamy osobowość dziecka wyłącznie poprzez zabawę

17.Analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia się
.

WIZJA ABSOLWENTA


-zna i szanuje tradycje rodziny, przedszkola, regionu, kraju

-zna niektóre kraje Unii Europejskie

-dba o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych

-szanuje środowisko przyrodnicze

-rozwija swoje zainteresowania

-jest wrażliwym odbiorcą literatury i sztuki

-ma poczucie własnej wartości

-zna system preferowanych wartości uniwersalnych i stosuje je w życiu

-zna swoje prawa i obowiązki

- jest samodzielny, aktywny i twórczy w działaniu

 
Wytworzył: Wioletta Kinicka, data: 28.01.2014 r., godz. 15.33
Wprowadził: Adam Podemski, data: 11.12.2007 r., godz. 14.25
Ostatnia aktualizacja: Wioletta Kinicka, data: 28.01.2014 r., godz. 10.33
Liczba odwiedzin: 5716