-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 1
w Legionowie
ul. Olszankowa E,
05-120 Legionowo
tel./fax: (0-22) 774-07-33
e-mail: przedszkole-jedynka@o2.pl
Foto
Strona Główna

Program

-
Wersja do drukudruk
Program

Głównym celem wychowania przedszkolnego jest:
"wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym".
Zgodnie z powyższym założeniem, nauczyciele realizują w ramach określonych obszarów edukacyjnych "Podstawy programowe wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"W roku szkolnym 2016/2017 wykorzystujemy inne programy, aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola wszechstronnie się rozwijały:

1) Program wychowania przedszkolnego " - wydawnictwa "KOCHAM PRZEDSZKOLE" wydawnictwo WSiP
2) "Dziecięca matematyka" - Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska

Zalety programu:

* Zawiera treści zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN.
* Treści zawarte w programie uwzględniają najnowsze tendencje humanistycznej pedagogiki przedszkolnej.
* Zawiera opis działań, dzięki którym dziecko otrzyma wsparcie w nabywaniu wiadomości, umiejętności i sprawności niezbędnych do prawidłowego kształtowania osobowości oraz funkcjonowania w środowisku.
* Realizacja prezentowanych w programie treści kształcenia zapewni dziecku doskonałe przygotowanie do wymagań współczesności i edukacji w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
PROGRAMY INNOWACYJNE:

"Żyjmy zdrowo i wesoło" - A. Dobrowolska"Zostań artystą" kółko plastyczne dla dzieci zdolnych- D.Kamińska"Zdrowo jemu dobrze się czujemy" - J. Szewczuk


Programy własne nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017:

  • "Wychowanie ekologiczne dzieci w wieku przedszkolnym" - W. Kinicka

  • " Ogrody ostoją zwierząt"- program na rzecz zrównoważonego rozwoju D.Romańska

  • "Kubusiowi przyjaciele Natury" -program z zakresu ochrony środowiska- J.Suszyńska

  • Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich - J.Suszyńska, D. Kamińska

  • Program edukacji teatralnej "Przedszkolak aktorem" - J. Suszyńska

  • "Przyjaciele Zippiego" -program zdrowia emocjonalengo - D.Kamińska, A. Dobrowolska

 
Wytworzył: Wioletta Kinicka, data: 24.11.2013 r., godz. 00.00
Wprowadził: Wioletta Kinicka, data: 03.01.2008 r., godz. 15.54
Ostatnia aktualizacja: Wioletta Kinicka, data: 20.09.2016 r., godz. 20.57
Liczba odwiedzin: 5983