Przedszkole Miejskie nr 1
w Legionowie

Budżet 2019