-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 1
w Legionowie
ul. Olszankowa E,
05-120 Legionowo
tel./fax: (0-22) 774-07-33
e-mail: przedszkole-jedynka@o2.pl
Foto
Strona Główna

Zarządzenia

-
Wersja do drukudruk
Zarządzenia

Zarządzenie Nr 1/2008
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr l w Legionowie z dnia stycznia 02.01. 2008 roku
w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego na 2008 rok w Przedszkolu Miejskim Nr l w Legionowie.
Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 1989 roku oraz obowiązującej w Przedszkolu Miejskim Nr l w Legionowie instrukcji gospodarki kasowej i obowiązków kasjera, zarządzam co następuje:
§1
Ustalam pogotowie kasowe w kasie Przedszkola Miejskiego Nr l w Legionowie na
2008 rok w wysokości ……….. złotych.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02. 01.2008 roku.
Zarządzenie Nr 2/2008
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr l w Legionowie z dnia stycznia 02.01. 2008 roku
w sprawie: ustalenia planu umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na 2008 rok w Przedszkolu Miejskim Nr l w Legionowie.
Zgodnie z obowiązująca w Przedszkolu Miejskim Nr l w Legionowie instrukcji gospodarki środkami rzeczowymi, zarządzam co następuje:
§1
W 2008 roku obowiązuje plan umorzeń środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych stanowiących załącznik Nr 1 w niniejszego zarządzenia.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02. 01.2008 roku.

 
Wytworzył: Wioletta Kinicka, data: 25.01.2008 r., godz. 00.00
Wprowadził: Wioletta Kinicka, data: 25.01.2008 r., godz. 12.34
Ostatnia aktualizacja: Wioletta Kinicka, data: 25.01.2008 r., godz. 13.23
Liczba odwiedzin: 3708