WAŻNA WIADOMOŚĆ DLA RODZICÓW- aktualizacja

Data: 08.04.2021 r., godz. 10.00    555
Organizacja pracy przedszkola w dniach 29.03-18.04.2021r.

Szanowni Państwo.

W związku z ogłoszonymi ograniczeniami i natychmiastową koniecznością nowej organizacji pracy, proszę rodziców o zapoznanie się z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( w załączniku) i zadeklarowanie obecności swojego dziecka w przedszkolu w okresie 29 marca do 18 kwietnia 2021r.

Deklaracje proszę przesłać w formie wniosku  ( w załączniku) na adres mailowy: przedszkole-jedynka@o2.pl

Sprawę proszę potraktować jako pilną z uwagi na konieczność zapewnienia właściwej opieki i wyżywienia dzieciom. Dla pozostałych dzieci, przedszkole pozostaje zamknięte do dnia 9 kwietnia 2021r. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 22 774 07 33

Z poważaniem

Wioletta Kinicka

Rozporzadzenie_26.03.2021r..pdf (235 KB)

wniosek_o _zorganizowanie _zajec.pdf (76 KB)