Informacja o numerze konta Rady Rodziców

Liczba odwiedzających: 1353

Sposoby wpłat ustalony przez Radę Rodziców 

kwota - 50 zł miesięcznie,

rodzeństwo -70 zł miesięcznie

Przelew na konto Rady Rodziców nr konta 37 1240 1082 1111 0010 0070 4129 PKO S.A.