Dyżur wakacyjny 2022

Data: 30.05.2022 r., godz. 12.00    421
Zapisy uzupełniające od 31 maja 2022

Dyżur wakacyjny – zapisy uzupełniające

W związku z zakończonym etapem potwierdzania zapisów na dyżur wakacyjny i liczbą wolnych miejsc w placówkach informujemy, że od 31 maja br. rodzice dzieci niezakwalifikowanych i dzieci, które nie brały udziału w zapisach na dyżur wakacyjny będą mogli zapisać swoje dziecko na wolne miejsce.

Rodzic będzie mógł pobrać wniosek ze strony: https://legionowo-dyzury.pzo.edu.pl wypełnić go odręcznie i złożyć w wybranej placówce. Jeśli rodzic wybiera kilka turnusów dyżuru to w każdej wybranej placówce składa oddzielny wniosek.

Dyrektor przedszkola/zespołu szkolno- przedszkolnego lub upoważniony pracownik wprowadza wniosek w systemie i wyznacza rodzicowi termin na złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty za wyżywienie – 2 dni od dnia złożenia wniosku.

Po przedłożeniu w placówce w wyznaczonym terminie potwierdzenia opłaty za wyżywienie (dopuszcza się przesłanie takiego potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez placówkę adres e-mail) dyrektor przedszkola/zespołu szkolno-przedszkolnego lub upoważniony pracownik zatwierdza przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

O przyjęciu dziecka na wolne miejsca decyduje Dyrektor placówki.

Zapisy prowadzone są do wyczerpania wolnych miejsc.