Osiągnięcia

Data: 04.07.2023 r., godz. 00.00    120
Wielkie brawa

‼️Z dumą informujemy, iż jesteśmy laureatami Europejskiej Odznaki Jakości 2023 za projekt MATERYALİM DOĞADA SAKLI/ MY MATERIAL IS

HIDDEN IN NATURE" w programie eTwinning‼️ 

‼️Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning nauczycielom działającym w partnerstwach, które zdobyły Krajową Odznakę eTwinning i których projekty uznawane są za wybitne z europejskiego punktu widzenia. Celem przyznawania Odznaki Jakości jest: wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły - publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

 

❤️Serdecznie gratulujemy przedszkolakom biorącym udział w projekcie i nauczycielom naszego przedszkola