e-twining 2022

Liczba odwiedzających: 44
MY material is hidden by nature.

Partnerzy projektu

1. Istanbul Anadolou Adalet Sarayi Anaokulu, Turcja;   

2. Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu / Konya – Çumra, Turcja;    

3. Şehit Mesut Yağan Anaokulu-Karesi/Balıkesir, Turcja;

4. Ömer kurşun Anaokulu, Turcja;

5. Anne-Frank-Schule, Fellbach, Niemcy ;       

6. Przedszkole Miejskie im. Marii Kownackiej w Legionowie, Polska;       

7. Przedszkole nr 2 w Świerklanach, Polska;

 O projekcie: 

Projekt rozwija ideę w myśl której najlepsze i najtrwalsze efekty uczenia się można osiągnąć poprzez działanie w prawdziwym życiu (innymi słowy także w naturze). Z tego powodu dzieci będą gromadzić materiał przyrodniczy do prowadzenia aktywności w różnych dziedzinach, takich jak sztuka, muzyka i nauki przyrodnicze. Celem jest aktywizowanie, osiąganie bardziej trwałych rezultatów uczenia się poprzez działanie. Osiągnięcie większej pewności siebie poprzez stworzenie możliwości dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, rozwiązywanie problemów, dostrzeżenia i pokochania natury jako narzędzia do nauki, a także rozwinięcie świadomości proekologicznej.

Cele:

1-Zdobywanie trwałej wiedzy poprzez działanie i życie w otoczeniu natury;   

2-Aktywizowanie uczniów oraz włączenie ich w proces uczenia się;      

3-Budowanie pewności siebie poprzez rozwijanie myślenia analitycznego, umiejętności obserwowania zależności przyczynowo-skutkowych oraz zdolności rozwiązywania problemów;  

4-Rozwijanie świadomości o naturze oraz postaw proekologicznych;                                                                                              

5-rozwijanie umiejętności wyrażania siebie oraz komunikatywności poprzez umożliwienie wyrażania siebie poprzez kreatywne działanie;                                                                                                                                                                                         

6-Rozwijanie umiejętności działania w zespole;                                                                                                                              

7-Przyczynienie się do postępu we wszystkich obszarach rozwoju dziecka;                                                                                              

Tok pracy: Projekt rozpoczyna się w marcu a kończy w kwietniu. Praca nad projektem polega na realizacji aktywności plastycznych realizowanych w marcu oraz aktywności naukowo-przyrodniczych i muzycznych w kwietniu. Ewaluacja i zakończenie projektu zaplanowane jest pod koniec kwietnia.

Marzec:

1- Poznanie partnerów projektu                                                                                                                                                                    

2- Stworzenie zadań projektowych                                                                                                                                                                   

3- Promocja projektu oraz poinformowanie o nim                                                                                                                                        

4- Wybór plakatu i logo                                                                                                                                                                                  

5- Ankieta przed rozpoczęciem projektu                                                                                                                                                       

6- Obserwacje i doświadczanie natury podczas gromadzenia materiału przyrodniczego                                                                        

7- Rozmowy na temat obserwacji oraz zapoznanie się z zebranym materiałem                                                                                       

8- Stworzenie prac plastycznych (mandala, samodzielna praca twórcza, wypełnianie szablonów materiałem przyrodniczym)

Kwiecień

1- Aktywności przyrodniczo-naukowe (orientacja w terenie, doświadczenia z napięciem powierzchniowym wody, kodowanie) z wykorzystaniem zebranego materiału                                                                                                                                                           

2- Aktywności muzyczne (tworzenie instrumentów, zabawy z rytmem )                                                                                                  

3- Przygotowanie końcowego rezultatu projektu                                                                                                                                       

4- Ankieta na zakończenie projektu                                                                                                                                                               

5- Zebranie opinii rodziców na temat projektu                                                                                                                                               

6- Zakończenie projektu Spodziewane rezultaty

Dziecko

1-Ma wysoki poziom ciekawości oraz rozwiniętą umiejętnością odkrywania i doświadczania.                                                                

2-Ma świadomość proekologiczną i środowiskową.                                                                                                                             

3-Wie jak wyrazić siebie w sposób kreatywny.                                                                                                                                  

4-Poprzez obcowanie w naturze lepiej potrafi dostosować się do życia w środowisku.                                                                           

5-Jest pewne siebie, potrafi myśleć analitycznie, odnajdywać związki przyczynowo-skutkowe i rozwiązywać pojawiające się problemy.  

6-Jest otwarte na komunikację i współpracę z różnymi kulturami.

7-Rozumie wagę edukacji osadzonej w naturze.