LCAE- Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej

Liczba odwiedzających: 139

Nasze przedszkole znalazło się wśród 195 przedszkoli i szkół z całej Polski uhonorowanych certyfikatem II stopnia Zielonej Flagi Aby uzyskać certyfikat musieliśmy spełnić wymagające kryteria. Najważniejsze z nich zakładało jak największe zaangażowanie i decyzyjność dzieci, nauczycieli i rodziców w podejmowanych działaniach, współpracę z jednostkami zewnętrznymi oraz promowanie naszych działań w przedszkolu i środowisku lokalnym. Wyróżnienie jakie otrzymaliśmy otworzyło nam drogę do międzynarodowej Sieci Eco-Schools, zrzeszającej liderów praktycznej edukacji ekologicznej z 58 krajów świata oraz pozwoliło zjednać nam sojuszników i przyjaciół w najbliższym otoczeniu. Poniedziałkowy Zjazd -29września 2014r. był okazją dla uczestników programu do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji, a także do wspólnego celebrowania sukcesów jakie udało nam się osiągnąć w ciągu ubiegłego roku szkolnego. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze działania w drodze do certyfikatu. Rodzicom dzieci, pracownikom przedszkola, Fundacji „Nasza Ziemia”, „Akademii Zdrowego Przedszkolaka” za ciekawe inicjatywy, pomysły na zajęcia, autorom i osobom współpracującym przy realizacji projektów : „Lekcje z natury”, „Piramida żywienia”, „Zboża zjadamy” „Pięć porcji owoców i warzyw”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, i programów innowacyjnych „ Zdrowo jemy-dobrze się czujemy”. W sposób szczególny dziękujemy dzieciom, które z niezwykłym zaangażowaniem uczyły się zasad zdrowego odżywiania się, poznawały nowe smaki, podejmowały role kucharzy, ogrodników, strażników przyrody, uważnych obserwatorów przyrody. Koordynatorem w naszym przedszkolu była pani Anna Dobrowolska-gratulujemy! Nie spoczywamy na laurach. W roku szkolnym 2018/2019 podejmujemy nowe wyzwania. Postanowiliśmy podnieść jakość przestrzeni wokół placówki co zmotywowało nas do realizacji zadania „Tereny zielone wokół przedszkola”. To jedno z wybranych przez nas zadań w drodze do Międzynarodowego Certyfikatu „Zielona flaga”. Zapraszamy przyjaciół naszego przedszkola do wspólnego kształtowania otoczenia, w którym uczą się i bawią nasi milusińscy. Serdecznie gratuluję innym placówkom, które znalazły się w gronie nagrodzonych.