Ogólnopolski Program " Bezpieczne Przedszkole"

Liczba odwiedzających: 192

 BEZPIECZNE  PRZEDSZKOLE-to ogólnopolski program edukacyjno-wychowawczy, którego autorkami są Agata Gabrysz i Aleksandra Baraniak do którego przystąpiliśmy w roku szkolnym 2011/2012 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego Co roku nasze przedszkole podejmuje działania, wpływające na podniesienie bezpieczeństwa dzieci . Mają one na celu bezpieczne i kulturalne zachowywanie się dzieci w przedszkolu, domu i na drodze. Dzieci uczą się przestrzegania zasad ruchu drogowego, unikania zagrożeń ze strony zwierząt i innych ludzi. Ważnym zagadnieniem jest także uświadomienie dzieciom, że każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za bezpieczeństwo swoje, ale także innych. W tym roku szkolnym nasze przedszkole kładzie szczególny nacisk na zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Realizujemy tematykę dotyczącą: •zachowania bezpieczeństwa w domu, na podwórku, w przedszkolu; •poznawania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ich przestrzegani, •zachowania bezpieczeństwa podczas używania urządzeń elektrycznych i mechanicznych; •uświadomienia dzieciom, jakie niebezpieczeństwa grożą na skutek przebywania w pobliżu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, substancji czy zwierząt; •poznania sposobów zachowań w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ; •dbałości o higienę, propagowanie zdrowego trybu życia ; Przedstawiona powyżej tematyka realizowana jest podczas sytuacji wychowawczych, zabaw edukacyjnych, inscenizacji teatralnych oraz wycieczek. Omawiając tematy dotyczące niebezpiecznych zabaw i niebezpiecznych sytuacji, dzieci mają możliwość dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, zaczerpniętymi ze swoich obserwacji. Swoją wiedzę dzieci przedstawiają również w formie plastycznej, stosując metody twórczego myślenia opracowywane są wraz dziećmi zasady bezpiecznych zabaw w przedszkolu, w ogrodzie przedszkolnym, zachowań wobec nieznajomych ludzi i zwierząt, poruszania się po drogach. Realizując tematykę bezpieczeństwa współpracujemy z Komendą Powiatową Policji, Centrum Szkolenia Policji, Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną. W kwietniu w naszym przedszkolu został zorganizowany po raz piąty konkurs międzyprzedszkolny pod hasłem: „Bezpieczny przedszkolak na drodze”. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat zasad bezpieczeństwa na drodze, znajomością znaków drogowych i numerów alarmowych. W czerwcu dzieci obejrzały prezentację multimedialną opracowaną przez koordynatora programu „ Bezpieczne przedszkole” Panią Agnieszkę na temat „Bezpieczne wakacje”. Prezentacja dotyczyła zagadnienia o czym pamiętać by być bezpiecznym wyjeżdżając na wakacje: w góry, nad morze, na wieś, do lasu, na łąkę, na mazury, do lasu. Wszystkie grupy wzięły udział w pogadance z zaciekawieniem oglądając pokaz. W ramach powtórki treści zawartych w prezentacji dzieci wzięły udział w quizie odpowiadając na pytania. Dodatkowo w naszym przedszkolu cyklicznie wydawane są foldery dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa dzieci. Do tej pory foldery dotyczyły bezpieczeństwa na drodze, bezpiecznego jedzenia i bezpieczeństwa w domu. Kolejne będą równie interesujące.