Ogólnopolski Program "Optymistyczne Przedszkole"

Liczba odwiedzających: 168

,,Optymistyczni lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją"    Alan Loy McGinnis

W roku szkolnym 2011/2012 przystąpiliśmy do nowego, ogólnopolskiego programu OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE. Nasze przedszkole jako trzecia legionowska placówka przystąpiło do programu „Optymistyczne przedszkole” autorstwa Pań Mirelii Nawrot i Ireny Dzierzgowskiej. Wg założeń tego programu wspólnym celem nauczycieli, rodziców i całego personelu jest wychowanie dzieci, aby przejawiały zachowania konstruktywne, były życzliwe, przyjazne dla otoczenia, żyły zgodnie, były chętne do pomocy, współpracy, były tolerancyjne, wrażliwe na krzywdę ludzką, zaangażowane we wszystko to, co wzmacnia szczęście każdego człowieka. Optymistyczne dzieci to szczęśliwi przyszli obywatele naszego kraju. Według tegoż programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty;                                                                  

  • Kolor czerwony - najcieplejszy, to wychowanie. Dzieci są życzliwe, uprzejme, zaradne...    
  • Kolor pomarańczowy - inteligencje wielorakie. Przedszkole diagnozuje inteligencję dzieci, Jest urządzone w sposób, który wspiera różnorodne zainteresowania;
  • Kolor żółty - sukces każdego dziecka. Przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je i omawia z rodzicami;
  • Kolor zielony - coraz wyższy poziom umiejętności. Przedszkole umiejętnie ocenia osiągnięcia dzieci;
  • Kolor niebieski - optymistyczni rodzice. Przedszkole prowadzi Klub Optymistycznych Rodziców;
  • Kolor granatowy - optymistyczny personel. Przedszkole dba o stały rozwój personelu. Wszyscy dorośli przestrzegają wspólnie uzgodnionych zasad optymistycznego postępowania;   
  • Kolor fioletowy - promocja. Przedszkole profesjonalnie prowadzi działania z zakresu promocji placówki, np. przedszkole często publikuje swoje osiągnięcia w prasie.